ลูก 7 เดือน ท้องผูกมาก ถ่ายเป็นเม็ด แห้ง แข็ง
 ปกติน้องทาน ไฮคิวซุปเปอโกล. น้องชอบเป็นหวัดบ่อย แม่เลยเปลี่ยนมาเป็น ไฮคิว HA. ได้มั้ยคะ
 สอบถามเรื่องนม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...