สอบถามเรื่องนม
 ผลตรวจstool Apoearance.? Soft.? clear WBC.? 0-1/hpf RBC.? 0-1/HPF Occult.blood.? Negative Prasites.? Not.?Found หมายความว่าอย่างไร
 คุณหมอให้ผสมนม นูตรามีเยนกับนมที่เรากิน(เอนฟาเรต)?เพราะจะได้ทานง่ายขึ้น ตอนนี้น้อง1เดือนกว่า ทานถึงเมื่อไหร่จะกลับมาทานนมธรรมดาได้คะ แล้วควรผสมสัดส่วนยังไงค่ะ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...