ปกติน้องทาน ไฮคิวซุปเปอโกล. น้องชอบเป็นหวัดบ่อย แม่เลยเปลี่ยนมาเป็น ไฮคิว HA. ได้มั้ยคะ
 สอบถามเรื่องนม
 ผลตรวจstool Apoearance.? Soft.? clear WBC.? 0-1/hpf RBC.? 0-1/HPF Occult.blood.? Negative Prasites.? Not.?Found หมายความว่าอย่างไร
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...