14/1/2562 20:40:00

ขอสอบถามเพิ่มเติมลักษณะอุจจาระเหนียวค่อนข้างแข็งเลยไหมคะ  ถ้าเป็นลักษณะเช่นนี้

1. ถ้านมแม่เพียงพอ แนะนำให้ทานนมแม่ล้วนหรือทานนมแม่เพิ่มขึ้น

2. ถ้าปริมาณนมแม่ไม่เพียงพอ ลองเปลียนชนิดนมผสมดู หรืออาจจะลองกินนมผสมที่โปรตีนผ่านกระบวนการที่ทำให้เล็กลงบ้างแล้ว อาจจะทำให้อุจจาระนิ่มขึ้นได้บ้าง

เด็กอายุ 2 เดือนยังไม่ควรทานน้ำลูกพรุนค่ะ

Admin