20/6/2562 11:32:00

ถ่ายเหลวมีมูกเลือดปนไหมคะ ถ้าไม่มี น้องไม่มีผื่นขึ้น ถ่ายเหลวค่อยๆลดลงน่าจะไม่มีปัญหานะคะ

แอดมิน