2/9/2562 16:26:00

นม สูตร hypoallergenic (HA) ช่วยในเรื่องป้องกันภูมิแพ้ได้ หากพ่อแม่มีประวัติภูมิแพ้ สามารถพิจารณาใช้ได้ค่ะ เพื่อป้องกัน 

อาการไอ จาม มีน้ำมูก อาจจะต้องนึกถึงเป็นหวัด มีการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจก่อนนะคะ เพราะพบได้บ่อยกว่า แต่หากไม่ได้มีการติดเชื้อและมีอาการเหมือนเป็นภูมิแพ้จมูก สิ่งสำคัญคือต้องหลีกเลี่ยงปัจจัยที่กระตุ้นให้มีอาการค่ะ เช่น ฝุ่นละออง เป็นต้น