25/9/2562 13:31:00

ผลอุจจาระ

ไม่เจอเม็ดเลือดแดง (RBC)  เม็ดเลือดขาว(WBC)  เลือด (OCCULT BLOOD) หรือพยาธิ (PARASITE) ในอุจจาระ

หากเจอเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว >>> บ่งบอกถึงมีการติดเชื้อแบคทีเรีย หรือการอักเสบของลำไส้

admin