31/10/2562 1:27:00

แพ้นมวัวมีอาการได้หลายระบบ

ระบบทางเดินอาหาร จะมีอาการถ่ายเป็นมูกเลือด อาเจียน

ระบบทางเดินหายใจ มีอาการหายใจครืดคราด หอบ

ระบบผิวหนัง มีลักษณะผื่นที่แก้ม ตามตัว ตามข้อพับศอก ขา

อาการแพ้นมวัวอาจจะสามารถพบได้ เด็กอายุ 1-2  เดือนได้  อาจไม่ได้พบทันทีตั้งแต่เกิดเนือ่งจากน้องมีอาการถ่ายเป็นมูกเลือดมาก่อน ซึ่งเป็นอาการหนึ่งของอาการแพ้นมวัวได้และผลเพาะเชื้อไม่ขึ้น และคุณหมอจึงคิดว่าอาจจะมีอาการแพ้นมวัว  แนะนำให้ไปปรึกษาแพทย์อีกครั้งค่ะ 

หากคุณหมอคิดว่าไม่เหมือนอาการแพ้นมวัว อาจจะลองให้กลับไปทานนม NAN ดูเป็นการ challenge อีกครั้ง แต่หากครั้งนี้มีอาการถ่ายเป็นมูกเลือดอีก แสดงวานอ้งมีภาวะแพ้นมวัวแน่นอน คงต้องทาน  nutamigen ต่อไปค่ะ

 

Admin