18/12/2562 8:33:00

นมตระกูล HA เป็น partial hydrolysate อาจช่วยป้องกันในกรณีที่เด็กมีภาวะเสี่ยงเป็นภูมิแพ้ เช่น แม่, พ่อ พี่มีประวัติเป็นภูมิแพ้ แต่นม HA ไม่สามารถใช้ในกรณีรักษาภูมิแพ้

ในกรณีน้องเป็นหวัดซึ่งสาเหตุของหวัด อาจจะเกิดจากการติดเชื้อ. การเปลี่ยนนมอาจไม่ช่วย ควรป้องกันการติดเชื้อจากการล้างมือ ไม่อยู่ใกล้ชิดกับบุคคลที่เป็นหวัด. ไม่ทานอาหารใช้ช้อนร่วมกันเป็นต้น