26/6/2565 0:37:00
ขอตอบคำถามดังนี้นะคะ 1.อาการถ่ายเหลวต้องแยกระหว่างภาวะติดเชื้อ VS แพ้อาหาร ไม่ทราบว่าเวลามีอาการถ่ายเหลว เอาอุจจาระไปตรวจเพาะเชื้อ พบเขื้อหรือไม่ 2.หากแพ้นมวัว - ให้ทานนมแม่แต่ให้แม่งดนมวัวรวมถึงผลิตภัณฑ์นมวัว เช่น ขนมเค้ก คุกกี้ หรือ - ทานนมผสมสำหรับเด็กแพ้นมวัว เช่น nutamigen, dumex pepti, Similac alimentum (ใช้ similac ธรรมดาไม่ได่) ซึ่งเป็นนมกลุ่ม extensive hydrolysate โปรตีนผ่านกระบวนการทำให้มีขนาดเล็กลง ทำให้กระตุ้นการแพ้ได้น้อยลง 3. การตรวจหาอาหารที่แพ้ทำได้ 2 วิธี - โดยการเจาะเลือดหา specific IgE - skin prick test อย่างไรก็ตาม หากอาการแพ้ที่แสดงออกในระบบทางเดินอาหาร เข่น ถ่ายเหลว อาเจียน การตรวจโดยวิธีดังกล่าวอาจจะไม่พบสิ่งที่แพ้ (แต่ไม่ได้แปลว่าไม่แพ้อาหารนั้นๆ) เนื่องจากการแพ้ที่มีอาการในระบบทางเดินอาหาร โดยส่วนใหญ่จะเป็น non IgE อบ่างไรแนะนำให้ปรึกษาแพทย์อีกครั้ง 4.อาการแพ้นมวัวจะดีขึ้นเรื่อยๆ ตามอายุ ที่อายุ 1 ปี จะพบเด็กหายจากการแพ้นมวัว 45-56 % ที่อายุ 2 ปี จะพบเด็กหายจากการแพ้นมวัว 60-77 % อายุ 3 ปี จะดีขึ้น 71-87%