21/8/2565 20:33:00
อาการถ่ายแล้วเบ่ง หรือ ร้องหน้าดำหน้าแดง อาจเกิดขึ้นได้ในทารกช่วงวัย 1-9 เดือน ซึ่งเกิดจากการที่ระบบขับถ่ายยังพัฒนาไม่สมบูรณ์? แต่หากอุจจาระที่ออกมาลักษณะปกติ คือ ไม่แข็ง ไม่มีเลือดปน สามารถสังเกตอาการต่อไปได้โดยไม่ต้องสวนอุจจาระและไม่ต้องเปลี่ยนนม อย่างไรก็ตามถ้ามารดาสังเกตว่าสัมพันธ์กับชนิดนมสามารถลองเปลี่ยนเป็นนมที่มีคุณสมบัติเทียบเคียงได้ เช่น HiQ pepti gastro เป็นต้น