30/1/2566 18:21:00

โรคแพ้โปรตีนนมวัว (cow's milk protein allergy) เป็นหนึ่งในภาวะแพ้โปรตีนอาหาร (food protein allergy) ซึ่งเป็นผลจากร่างกายมีปฏิกิริยาทางภูมิคุ้มกัน ตอบสนองอย่างผิดปกติกับส่วนประกอบของ "โปรตีน" ซึ่งเป็นสารคนละกลุ่มกับ "น้ำมัน"

30/1/2566 18:22:00

โรคแพ้โปรตีนนมวัว (cow's milk protein allergy) เป็นหนึ่งในภาวะแพ้โปรตีนอาหาร (food protein allergy) ซึ่งเป็นผลจากร่างกายมีปฏิกิริยาทางภูมิคุ้มกัน ตอบสนองอย่างผิดปกติกับส่วนประกอบของ "โปรตีน" ซึ่งเป็นสารคนละกลุ่มกับ "น้ำมัน"