25/2/2566 12:02:00
ส่วนใหญ่?ถ้าแพ้นมวัวกินนมตัวนี้จะค่อย? ๆ? ดีขึ้นถ่ายเหลวลดลง? ถ้ายังมีอาการถ่ายเหลวไม่ดีขึ้น? กลับไปหาคุณ?หมออาจพิจารณา?ตรวจหาสาเหตุอื่นเพิ่มเติม?ว่าเป็น?จากสาเหตุอื่น? หรือต้องเปลี่ยนนมเป็นชนิดอื่นกรณีแพ้นมรุนแรง