25/1/2567 21:37:00
ทานนมสำหรับเด็กอพ้นมวัว (extensive hydrolysate) เช่น Nutramigen หรือ pepti gastro หากทานนมดังกล่าว แล้วยังทีอาการแพ้อยู่ อาจจะต้องทานนมสำหรับเด็กแพ้นมวัวที่เป็น Amino acid เช่น neocate หรือ puramino
25/1/2567 21:37:00
ทานนมสำหรับเด็กอพ้นมวัว (extensive hydrolysate) เช่น Nutramigen หรือ pepti gastro หากทานนมดังกล่าว แล้วยังทีอาการแพ้อยู่ อาจจะต้องทานนมสำหรับเด็กแพ้นมวัวที่เป็น Amino acid เช่น neocate หรือ puramino