Home | Committee | News & Events | Gallery | Webboard | Payment GI Day | Contact Us
 
 
   
Publications | Education  
กระทู้โดย  Guest     ย้อนกลับ
 
23/1/2562 1:28:00
ลูกท้องผูก นมเปรี้ยวช่วยไหม

ลูกถ่ายแข็งมากไปหาคุณหมอ คุณหมอให้ยาระบายมากิน. แต่ไม่ยอมกินเลย. ปกติก็ทานยายากอยู่แล้ว

ทานนมเปรี้ยวจะช่วยได้ไหมคะ ชอบกินนมเปรี้ยวและยาคูลต์มากค่ะ 

1
 ตอบกระทู้   มีผู้ร่วมตอบกระทู้นี้ ทั้งสิ้น:2 - หน้า: 1 จากทั้งหมด 1 หน้า     
 
" ข้อความดังกล่าวเป็นเพียงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ไม่สามารถอ้างอิงในทางกฏหมายได้ "

นมเปรี้ยว คือ ผลิตภัณฑ์นมที่ผ่านการทำลายจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคแล้วหมักด้วยจุลินทรีย์ที่ไม่ทำให้เกิดโรคหรืออันตราย ทำให้มีความเป็นกรดเพิ่มขึ้น 
และอาจปรุงแต่งกลิ่น รส สี หรือเติมวัตถุเจือปนอาหาร สารอาหารหรือส่วนประกอบอื่นที่มิใช่น้ำนมด้วยก็ได้  

นมเปรี้ยวและโยเกิร์ตมีจุลินทรีย์ที่ดีต่อร่างกายหรือ probiotic ในนมเปรียวแต่ลเชนิด ก็มีชนิดจุลินทรีย์ที่ใช้ในการหมักที่แตกต่างกันซึ่งเขื่อว่า probiotic   อาจจะช่วยได้ในเรื่องท้องผูกเนื่องจากตัวจุนลินทรีย์จะไปผลิตกรดไขมันในลำไส้ ทำให้ลำไส้บีบตัว เคลื่อนไหวได้ดีขึ้น ได้ทำให้ท้องผูกดีขึ้น

แต่ถ้าหากมีอาการท้องผูกเรื้อรัง ควรรักษาด้วยการใช้ยาระบายด้วยนอกเหนือจากการทานนเปรี้ยวและโยกิร์ตอย่างเดียว

อย่างไรก็ตามชนิดจุลินทรีย์ที่มีหลักฐานว่าอาจจะช่วยในภาวะท้องผูก  เพิ่มความถี่ของการถ่ายได้แก่
• B. breve , L. reuteri (DSM 1793),B. lactis 

อีกทั้งปริมาณ probiotic ในโยเกิร์ตต้องมีจำนวนที่เหมาะสมด้วย ดังนั้นควรเลือกชนิด ยี่ห้อของโยเกิร์ตและนมเปรี้ยวด้วย

Admin

 
26/1/2562 0:53:00
 

Admin ขอ review ชนิดของนมเปรี้ยวต่างๆดังนี้

กระทรวงสาธารณสุข (2548) จําแนกประเภทของนมเปรี ยวตามชนิดจุลินทรีย์ที.ใช้ในการ

หมักไว้ดังนี ­

1. โยเกิร์ต (yoghurt) หมายถึง นมเปรี ­ยวที.ได้จากการหมักด้วย S. thermophilus และL. delbrueckii subsp. bulgaricus หรือ Lactobacillus sp.

2. นมเปรี ­ยวแอซิโดฟิ ลัส (acidophilus milk) หมายถึง นมเปรี ­ยวที.ได้จากการหมักด้วย L. acidophilus

3. นมเปรี ­ยวเคเฟอร์ (kefir) หมายถึง นมเปรี ­ยวที.ได้จากการหมักด้วยแบคทีเรียและ

ยีสต์ ได้แก่ L. kefiri หรือ Lactococcus และ Acetobacter และ Kluyveromyces marxianus

และ Saccharomyces unisporus หรือ Saccharomyces cerevisiae หรือ Saccharomyces

exiguus

4. นมเปรี ­ยวคูมิส (kumys) หมายถึง นมเปรี ­ยวที.ได้จากการหมักด้วยแบคทีเรียและ

ยีสต์ ได้แก่ L. delbrueckii subsp. bulgaricus และ K. marxianus

5. นมเปรี ­ยวที.ได้จากการหมักด้วยจุลินทรีย์ชนิดที.แตกต่างหรือนอกเหนือจากที.กําหนด

ไว้ในข้อ 1-4 เช่น L. casei subsp. shirota, Bifidobacterium

 

การจําแนกประเภทตามกรรมวิธีการผลิต

1. โยเกิร์ต หมายถึง นมเปรียวที.ได้จากนมและ/หรือผลิตภัณฑ์นมซึงเกิดจากการหมักบ่มด้วยจุลินทรีย์ที.ทําให้เกิดกรดแลคติกเป็นหลัก เช่น Lactobacillus delbrueckii subsp.bulgaricus, Streptococcus thermophilus, Bifidobacterium, L. acidophilus

 2. โยเกิร์ตปรุงแต่ง (flavored yoghurt หรือ composite fermented milk) หมายถึงโยเกิร์ตตามข้อ 1 ที.ผ่านการปรุงแต่งกลิ.นรส สีหรือวัตถุอื.นที.ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น ผลไม้หรือแยม

3.นมเปรี้ยวพร้อมดื่ม เป็นนมเปรี้ยวที่ผ่านการเจือจางและปรุงแต่งแล้วบรรจุบรรจุภัณฑ์สำหรับจำหน่ายโดยไม่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน มีจุลินทรีย์ที่ใช้ในการหมักที่มีชีวิตคงเหลืออยู่ ต้องเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิไม่เกิน 8 องศา ตลอดระยะเวลาหลังบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์จนถึงผู้บริโภค และมีระยะเวลาการบริโภคไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์พร้อมจำหน่าย

4.นมเปรี้ยวพร้อมดื่มพาสเจอไรซ์ เป็นนมเปรี้ยวที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยกระบวนการพาสเจอไรซ์ ซึ่งจะทำลายจุลินทรีย์ส่วนใหญ่ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตามยังคงมีจุลินทรีย์บางส่วนเหลืออยู่ ทำให้ต้องเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิไม่เกิน 8 องศาเซลเซียส ตลอดระยะเวลาหลังจากบรรจุลงบรรจุภัณฑ์จนถึงผู้บริโภค และมีระยะเวลาการบริโภคไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์พร้อมจำหน่าย บรรจุขวดหลายขนาด รวมทั้งขวดขนาดใหญ่เนื่องจากระยะเวลาการบริโภคนานกว่านมเปรี้ยวพร้อมดื่ม  อย่างไรก็ตามกระบวนการพาสเจอไรซ์ที่ใช้จะทำให้ปริมาณของ Lactic acid bacteriaในนมเปรี้ยวลดจำนวนลง  จึงมีประโยชน์จากโพรไบโอติกลดลง แต่มีข้อดีคือสามารถเก็บไว้รับประทานได้นานกว่านมเปรี้ยวพร้อมดื่ม

5.นมเปรี้ยวพร้อมดื่มยูเอชที เป็นนมเปรี้ยวที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยกระบวนการยูเอชที (Ultra High Temperature : UHT)  ซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์ปลอดเชื้อทางการค้า  (commercial sterilization) คือสามารถทำลายจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสียหรือก่อโรค แต่ยังคงเหลือแบคทีเรียบางชนิดรวมทั้งสปอร์ของแบคทีเรียซึ่งสามารถทนความร้อนที่ใช้ฆ่าเชื้อได้ แต่ไม่สามารถเจริญได้ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทและออกแบบมาเพื่อบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยกระบวนการยูเอชที นมเปรี้ยวยูเอชทีบรรจุกล่อง สามารถเก็บรักษาในอุณหภูมิห้องได้เป็นระยะเวลาประมาณ 6-10 เดือน โดยไม่จำเป็นต้องแช่เย็น อย่างไรก็ตามการใช้ความร้อนที่สูงมากนี้จะทำลายแบคทีเรียทีมีอยู่ในนมเปรี้ยวทั้งหมด ทำให้เมื่อดื่มนมเปรี้ยวประเภทนี้จะไม่ได้รับประโยชน์จากโพรไบโอติก แต่มีข้อดีคือ สามารถเก็บได้นานกว่านมเปรี้ยวชนิดอื่น

 Reference

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1076/fermented-milk-%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%A7

http://elearning.psru.ac.th/courses/104/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%208/21_%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%88%208.pdf

admin

 
26/1/2562 1:25:00
 
   
 
 
 
 
 
    
 
 
 
  เพื่อเป็นการยืนยันตัวบุคคลในการโพสข้อความกรุณาระบุตัวเลขในช่องว่าง  
 
4328
  ระบุตัวเลขที่ท่านเห็น
 
     
   
   
 
 
 
 
บทความใหม่

คำแนะนำในการให้อาหารผ่านสาย jejunal tube (Jejunal tube feeding)
โดยสมาคมกุมารแพทย์โรคทางเดินอาหาร ตับและโภชนวิทยา (The European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition 2019) 

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ เสกสิต โอสถากุล

A 3 years old boy presented with hepatosplenomegaly

(Niemann Pick type C)

นพ. เศรษฐพงศ์  จิตต์ว่องไว
พญ. กิรณา  วีณิน
ผศ. พญ. ฉัตต์มณี  เลิศอุดมผลวณิช

แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาโรคท้องร่วงเฉียบพลันในเด็ก
(Clinical Practice Guideline for Acute Diarrhea in Children)

 
Education and Resources
 
   
   
 
 
 
 
 
สมาคมกุมารเวชศาสตร์ทางเดินอาหารและตับ
Thai Society of Pediatric Gastroenterology and Hepatology
สำนักงานชั่วคราว: สาขาวิชาโรคทางเดินอาหาร
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
270 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-201-1446 โทรสาร 02-201-1446
 
   
  MAP