Home | Committee | News & Events | Gallery | Webboard | Payment GI Day | Contact Us
 
 
   
Publications | Education  
กระทู้โดย  Guest     ย้อนกลับ
 
5/1/2562 20:09:00
Guideline ท้องเสีย

อยากให้ช่วยแนะนำ Guideline ท้องเสียสำหรับเด็ก 8 ขวบ ขอบคุณครับ

1
 ตอบกระทู้   มีผู้ร่วมตอบกระทู้นี้ ทั้งสิ้น:3 - หน้า: 1 จากทั้งหมด 1 หน้า     
 
" ข้อความดังกล่าวเป็นเพียงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ไม่สามารถอ้างอิงในทางกฏหมายได้ "

แนวทางสำหรับอาหารเป็นพิษครับ ขอบคุณมากครับ

 
8/1/2562 0:44:00
 

uideline ท้องร่วงในไทย ทางสมาคมกำลังจัดทำอยู่ค่ะ คาดว่าจะได้เผยแพร่กันในเร็วๆนี้แน่นอนค่ะ

ถ้าเจอผู้ป่วยที่มาด้วยอาการอุจจาระร่วง อาเจียน

1. ควรประเมินภาวะการขาดน้ำ mild, moderate, severe (รายละเอียดตาม reference )   ผู้ป่วยที่มีภาวะขาดน้ำที่รุนแรง, ผู้ป่วยเด็กอายุน้อยกว่า 2 เดือน อาจจะพิจารณารับการรักษาในโรงพยาบาล ผู้ป่วยที่มีการขาดน้ำไม่รุนแรงมากพิจารณาให้สารน้ำทดแทนทางปาก

2. เรื่องการสงตรวจทางห้องปฏิบัติการ หากผู้ป่วยมีภาวะขาดน้ำปานกลางหรือรุนแรง รับเข้าการรักษาในโรงพยาบาล อาจจะพิจารณาตรวจระดับ electrolyte 

อาจจะพิจารณาตรวจอุจจาระด้วย หากมีถ่ายอุจจาระเป็นมูกเลือด 

 
14/1/2562 22:12:00
 

. การรักษา

3.1 ให้สารน้ำทางปาก ORS ในผู้ป่วยที่มีภาวะขาดน้ำน้อย ปานกลาง โดยพิจารณาให้น้ำเกลือแร่ 10 ml/ kg/ อุจจาระ 1 ครั้งสูงสุด 240 ml หรือ 1-2 ml/kg/ต่ออาเจียน 1 ครั้ง หากมีภาวะที่ขาดน้ำรุนแรง หรืออาเจียนมาก ไม่สามารถรับสารน้ำทางปากได้ ต้องพิจารณาให้สารน้ำทางหลอดเลือดแทน

3.2 ให้อาหารตามวัยที่ย่อยง่ายได้เลยหลังจากที่รักษาภาวะการขาดน้ำใน 4-6 ชั่วโมงแรก  ในทารกที่กินนแม่ให้ทานนมแม่ต่อไป ในทาารกที่ทานนมผสมไม่แนะนำให้เจือจางนม

สำหรับเด็กที่อายุน้อยกว่า 5 ปี ที่ไม่ได้ทานนมแม่ที่มีอาการรุ่นแรง จนต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาล อาจแนะนำนมผสมสูตรปราศจากแล็กโทส

3.3 กลุ่มยาที่ใช้ในการรักษา

- ยารักษาอุจจาระร่วง ยาที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ Rocecadotril, smectite, probiotic (Lactobacillus GG, Sacchalomyces boulargii, L. reuterii)

- ยารักษาอาการอาเจียน ได้แก้ Ondansetron,domeridone, Metocloramide 

-ยาปฏิชีวนะ

แนะนำให้ใช้ในการติดเชื้อ Shigella,  Campyrobacter, Vibrio chorela, Entameaba Histolytia

ส่วนเชื้อ Salmonella แนะนำให้ใช้ยาปฏิชีวนะในรายที่มีความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการติดเชื้อในกระแสเลือด ได้แก่ เด็กที่อายุนอ้ยกว่า 3 เดือน, เด็กที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ, ไม่มีม้าม, ได้รับยากดภูมิ และในกรณที่มีการติดเชื้อ Salmonella นอกทางเดินอาหาร เช่น เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ติดเชื้อในกระดูก

Clostidium difficile แนะนำให้ยาปฏิชีวนะในกรณีทีมีอาการปานกลางหรือรุนแรง

ชนิดและระยะเวลาของยาปฏิชีวนะ ดูใน reference

หาก  guideline โรคท้องร่วงในเด็กไทย เสร็จแล้ว Admin จะรีบนำมาเผยแพร่ใน web และ facebook ของสมาคมนะคะ 

ESPGHAN/ESPID Evidence-based Guidelines for the Management of Acute Gastroenteritis in Children in Europe. Update 2014 - J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2014; 59(1):132-52

 
14/1/2562 22:48:00
 
   
 
 
 
 
 
    
 
 
 
  เพื่อเป็นการยืนยันตัวบุคคลในการโพสข้อความกรุณาระบุตัวเลขในช่องว่าง  
 
16378
  ระบุตัวเลขที่ท่านเห็น
 
     
   
   
 
 
 
 
บทความใหม่

คำแนะนำในการให้อาหารผ่านสาย jejunal tube (Jejunal tube feeding)
โดยสมาคมกุมารแพทย์โรคทางเดินอาหาร ตับและโภชนวิทยา (The European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition 2019) 

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ เสกสิต โอสถากุล

A 3 years old boy presented with hepatosplenomegaly

(Niemann Pick type C)

นพ. เศรษฐพงศ์  จิตต์ว่องไว
พญ. กิรณา  วีณิน
ผศ. พญ. ฉัตต์มณี  เลิศอุดมผลวณิช

แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาโรคท้องร่วงเฉียบพลันในเด็ก
(Clinical Practice Guideline for Acute Diarrhea in Children)

 
Education and Resources
 
   
   
 
 
 
 
 
สมาคมกุมารเวชศาสตร์ทางเดินอาหารและตับ
Thai Society of Pediatric Gastroenterology and Hepatology
สำนักงานชั่วคราว: สาขาวิชาโรคทางเดินอาหาร
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
270 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-201-1446 โทรสาร 02-201-1446
 
   
  MAP