Home Committee News & Events Gallery Q & A Contact Us
 
   
Publications | Education  
  Guest     ย้อนกลับ
 
5/1/2562 20:09:00
Guideline ท้องเสีย

อยากให้ช่วยแนะนำ Guideline ท้องเสียสำหรับเด็ก 8 ขวบ ขอบคุณครับ

1
 ตอบกระทู้   มีผู้ร่วมตอบกระทู้นี้ ทั้งสิ้น:3 - หน้า: 1 จากทั้งหมด 1 หน้า     
 
" ข้อความดังกล่าวเป็นเพียงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ไม่สามารถอ้างอิงในทางกฏหมายได้ "

แนวทางสำหรับอาหารเป็นพิษครับ ขอบคุณมากครับ

 
8/1/2562 0:44:00
 

uideline ท้องร่วงในไทย ทางสมาคมกำลังจัดทำอยู่ค่ะ คาดว่าจะได้เผยแพร่กันในเร็วๆนี้แน่นอนค่ะ

ถ้าเจอผู้ป่วยที่มาด้วยอาการอุจจาระร่วง อาเจียน

1. ควรประเมินภาวะการขาดน้ำ mild, moderate, severe (รายละเอียดตาม reference )   ผู้ป่วยที่มีภาวะขาดน้ำที่รุนแรง, ผู้ป่วยเด็กอายุน้อยกว่า 2 เดือน อาจจะพิจารณารับการรักษาในโรงพยาบาล ผู้ป่วยที่มีการขาดน้ำไม่รุนแรงมากพิจารณาให้สารน้ำทดแทนทางปาก

2. เรื่องการสงตรวจทางห้องปฏิบัติการ หากผู้ป่วยมีภาวะขาดน้ำปานกลางหรือรุนแรง รับเข้าการรักษาในโรงพยาบาล อาจจะพิจารณาตรวจระดับ electrolyte 

อาจจะพิจารณาตรวจอุจจาระด้วย หากมีถ่ายอุจจาระเป็นมูกเลือด 

 
14/1/2562 22:12:00
 

. การรักษา

3.1 ให้สารน้ำทางปาก ORS ในผู้ป่วยที่มีภาวะขาดน้ำน้อย ปานกลาง โดยพิจารณาให้น้ำเกลือแร่ 10 ml/ kg/ อุจจาระ 1 ครั้งสูงสุด 240 ml หรือ 1-2 ml/kg/ต่ออาเจียน 1 ครั้ง หากมีภาวะที่ขาดน้ำรุนแรง หรืออาเจียนมาก ไม่สามารถรับสารน้ำทางปากได้ ต้องพิจารณาให้สารน้ำทางหลอดเลือดแทน

3.2 ให้อาหารตามวัยที่ย่อยง่ายได้เลยหลังจากที่รักษาภาวะการขาดน้ำใน 4-6 ชั่วโมงแรก  ในทารกที่กินนแม่ให้ทานนมแม่ต่อไป ในทาารกที่ทานนมผสมไม่แนะนำให้เจือจางนม

สำหรับเด็กที่อายุน้อยกว่า 5 ปี ที่ไม่ได้ทานนมแม่ที่มีอาการรุ่นแรง จนต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาล อาจแนะนำนมผสมสูตรปราศจากแล็กโทส

3.3 กลุ่มยาที่ใช้ในการรักษา

- ยารักษาอุจจาระร่วง ยาที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ Rocecadotril, smectite, probiotic (Lactobacillus GG, Sacchalomyces boulargii, L. reuterii)

- ยารักษาอาการอาเจียน ได้แก้ Ondansetron,domeridone, Metocloramide 

-ยาปฏิชีวนะ

แนะนำให้ใช้ในการติดเชื้อ Shigella,  Campyrobacter, Vibrio chorela, Entameaba Histolytia

ส่วนเชื้อ Salmonella แนะนำให้ใช้ยาปฏิชีวนะในรายที่มีความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการติดเชื้อในกระแสเลือด ได้แก่ เด็กที่อายุนอ้ยกว่า 3 เดือน, เด็กที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ, ไม่มีม้าม, ได้รับยากดภูมิ และในกรณที่มีการติดเชื้อ Salmonella นอกทางเดินอาหาร เช่น เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ติดเชื้อในกระดูก

Clostidium difficile แนะนำให้ยาปฏิชีวนะในกรณีทีมีอาการปานกลางหรือรุนแรง

ชนิดและระยะเวลาของยาปฏิชีวนะ ดูใน reference

หาก  guideline โรคท้องร่วงในเด็กไทย เสร็จแล้ว Admin จะรีบนำมาเผยแพร่ใน web และ facebook ของสมาคมนะคะ 

ESPGHAN/ESPID Evidence-based Guidelines for the Management of Acute Gastroenteritis in Children in Europe. Update 2014 - J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2014; 59(1):132-52

 
14/1/2562 22:48:00
 
   
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
บทความใหม่

A 13-year-old boy with hemoptysis

(H. pylori gastritis)

ผศ. (พิเศษ) นพ. ภิเษก ยิ้มแย้ม
โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

A 7-month-old female infant with hepatosplenomegaly
(Niemann Pick type A)
พญ.มณฑนา ฟูน้อย
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
รศ.พญ.ธิติมา เงินมาก
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
A 12-year-old girl presented with vomiting and abdominal distention
(SLE with intestinal pseudo obstruction)
ผศ.(พิเศษ) นพ. ภิเษก ยิ้มแย้ม

การกลืนวัตถุแปลกปลอมในเด็ก

พญ. อมรพรรณ แก่นสาร

การกลืนสารกัดกร่อนระบบทางเดินอาหาร

พญ.พัชรินทร์ อมรวิภาส

 
Member Zone
username
password
 
 
   
   
 
 
 
 
 
สมาคมกุมารเวชศาสตร์ทางเดินอาหารและตับ
Thai Society of Pediatric Gastroenterology and Hepatology
สำนักงานชั่วคราว: สาขาวิชาโรคทางเดินอาหาร
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
270 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-201-1446 โทรสาร 02-201-1446
 
   
  MAP