Home Committee News & Events Gallery Q & A Contact Us
 
   
Publications | Education | Member Zone  
Gallery
 
 
 
 

การประชุมวิชาการ Pediatric GI สัญจรครั้งที่4 วันที่ 4 ธันวาคม 2557
โดยครั้งนี้ได้จัดการประชุมวิชาการสัญจรที่ภาคเหนือ ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จ. เชียงราย มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมจำนวนมาก ชมรมโรคระบบทางเดินอาหารและตับในเด็กได้มีนโยบายให้มีการประชุมวิชาการ PED GI สัญจรในส่วนภูมิภาคสลับกับประชุมวิชาการในกรุงเทพ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคระบบทางเดินอาหารและตับในเด็กให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาลและผู้สนใจในส่วนภูมิภาค 
"
"
"
"
"
"
"

  [ย้อนกลับ]
1
 
 
 
บทความใหม่

An eight-year-old girl with chronic abdominal pain (tubular colonic duplication)

นพ. เติมพงศ์ ดำริห์ศิลป์
ผศ.พญ. พลิตถิยา สินธุเสก
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มาทำความรู้จัก Probiotics กัน

พญ. พรฑิตา เชาวลิตถวิล

ภาวะขาดน้ำในเด็ก

อ.นพ. เติมพงศ์ ดำรงห์ศิลป์

ปวดท้องมากเป็นไส้ติ่งอักเสบหรือเปล่า

พญ. สุชีรา หงษ์สกุล

 
Member Zone
username
password
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
สมาคมกุมารเวชศาสตร์ทางเดินอาหารและตับ
Thai Society of Pediatric Gastroenterology and Hepatology
สำนักงานชั่วคราว: สาขาวิชาโรคทางเดินอาหาร
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
270 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-201-1446 โทรสาร 02-201-1446
 
   
  MAP