Home Committee News & Events Gallery Q & A Contact Us
 
   
Publications | Education | Member Zone  
  Guest     ย้อนกลับ
 
23/1/2562 1:28:00
ลูกท้องผูก นมเปรี้ยวช่วยไหม

ลูกถ่ายแข็งมากไปหาคุณหมอ คุณหมอให้ยาระบายมากิน. แต่ไม่ยอมกินเลย. ปกติก็ทานยายากอยู่แล้ว

ทานนมเปรี้ยวจะช่วยได้ไหมคะ ชอบกินนมเปรี้ยวและยาคูลต์มากค่ะ 

1
 ตอบกระทู้   มีผู้ร่วมตอบกระทู้นี้ ทั้งสิ้น:2 - หน้า: 1 จากทั้งหมด 1 หน้า     
 
" ข้อความดังกล่าวเป็นเพียงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ไม่สามารถอ้างอิงในทางกฏหมายได้ "

นมเปรี้ยว คือ ผลิตภัณฑ์นมที่ผ่านการทำลายจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคแล้วหมักด้วยจุลินทรีย์ที่ไม่ทำให้เกิดโรคหรืออันตราย ทำให้มีความเป็นกรดเพิ่มขึ้น 
และอาจปรุงแต่งกลิ่น รส สี หรือเติมวัตถุเจือปนอาหาร สารอาหารหรือส่วนประกอบอื่นที่มิใช่น้ำนมด้วยก็ได้  

นมเปรี้ยวและโยเกิร์ตมีจุลินทรีย์ที่ดีต่อร่างกายหรือ probiotic ในนมเปรียวแต่ลเชนิด ก็มีชนิดจุลินทรีย์ที่ใช้ในการหมักที่แตกต่างกันซึ่งเขื่อว่า probiotic   อาจจะช่วยได้ในเรื่องท้องผูกเนื่องจากตัวจุนลินทรีย์จะไปผลิตกรดไขมันในลำไส้ ทำให้ลำไส้บีบตัว เคลื่อนไหวได้ดีขึ้น ได้ทำให้ท้องผูกดีขึ้น

แต่ถ้าหากมีอาการท้องผูกเรื้อรัง ควรรักษาด้วยการใช้ยาระบายด้วยนอกเหนือจากการทานนเปรี้ยวและโยกิร์ตอย่างเดียว

อย่างไรก็ตามชนิดจุลินทรีย์ที่มีหลักฐานว่าอาจจะช่วยในภาวะท้องผูก  เพิ่มความถี่ของการถ่ายได้แก่
• B. breve , L. reuteri (DSM 1793),B. lactis 

อีกทั้งปริมาณ probiotic ในโยเกิร์ตต้องมีจำนวนที่เหมาะสมด้วย ดังนั้นควรเลือกชนิด ยี่ห้อของโยเกิร์ตและนมเปรี้ยวด้วย

Admin

 
26/1/2562 0:53:00
 

Admin ขอ review ชนิดของนมเปรี้ยวต่างๆดังนี้

กระทรวงสาธารณสุข (2548) จําแนกประเภทของนมเปรี ยวตามชนิดจุลินทรีย์ที.ใช้ในการ

หมักไว้ดังนี ­

1. โยเกิร์ต (yoghurt) หมายถึง นมเปรี ­ยวที.ได้จากการหมักด้วย S. thermophilus และL. delbrueckii subsp. bulgaricus หรือ Lactobacillus sp.

2. นมเปรี ­ยวแอซิโดฟิ ลัส (acidophilus milk) หมายถึง นมเปรี ­ยวที.ได้จากการหมักด้วย L. acidophilus

3. นมเปรี ­ยวเคเฟอร์ (kefir) หมายถึง นมเปรี ­ยวที.ได้จากการหมักด้วยแบคทีเรียและ

ยีสต์ ได้แก่ L. kefiri หรือ Lactococcus และ Acetobacter และ Kluyveromyces marxianus

และ Saccharomyces unisporus หรือ Saccharomyces cerevisiae หรือ Saccharomyces

exiguus

4. นมเปรี ­ยวคูมิส (kumys) หมายถึง นมเปรี ­ยวที.ได้จากการหมักด้วยแบคทีเรียและ

ยีสต์ ได้แก่ L. delbrueckii subsp. bulgaricus และ K. marxianus

5. นมเปรี ­ยวที.ได้จากการหมักด้วยจุลินทรีย์ชนิดที.แตกต่างหรือนอกเหนือจากที.กําหนด

ไว้ในข้อ 1-4 เช่น L. casei subsp. shirota, Bifidobacterium

 

การจําแนกประเภทตามกรรมวิธีการผลิต

1. โยเกิร์ต หมายถึง นมเปรียวที.ได้จากนมและ/หรือผลิตภัณฑ์นมซึงเกิดจากการหมักบ่มด้วยจุลินทรีย์ที.ทําให้เกิดกรดแลคติกเป็นหลัก เช่น Lactobacillus delbrueckii subsp.bulgaricus, Streptococcus thermophilus, Bifidobacterium, L. acidophilus

 2. โยเกิร์ตปรุงแต่ง (flavored yoghurt หรือ composite fermented milk) หมายถึงโยเกิร์ตตามข้อ 1 ที.ผ่านการปรุงแต่งกลิ.นรส สีหรือวัตถุอื.นที.ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น ผลไม้หรือแยม

3.นมเปรี้ยวพร้อมดื่ม เป็นนมเปรี้ยวที่ผ่านการเจือจางและปรุงแต่งแล้วบรรจุบรรจุภัณฑ์สำหรับจำหน่ายโดยไม่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน มีจุลินทรีย์ที่ใช้ในการหมักที่มีชีวิตคงเหลืออยู่ ต้องเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิไม่เกิน 8 องศา ตลอดระยะเวลาหลังบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์จนถึงผู้บริโภค และมีระยะเวลาการบริโภคไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์พร้อมจำหน่าย

4.นมเปรี้ยวพร้อมดื่มพาสเจอไรซ์ เป็นนมเปรี้ยวที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยกระบวนการพาสเจอไรซ์ ซึ่งจะทำลายจุลินทรีย์ส่วนใหญ่ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตามยังคงมีจุลินทรีย์บางส่วนเหลืออยู่ ทำให้ต้องเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิไม่เกิน 8 องศาเซลเซียส ตลอดระยะเวลาหลังจากบรรจุลงบรรจุภัณฑ์จนถึงผู้บริโภค และมีระยะเวลาการบริโภคไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์พร้อมจำหน่าย บรรจุขวดหลายขนาด รวมทั้งขวดขนาดใหญ่เนื่องจากระยะเวลาการบริโภคนานกว่านมเปรี้ยวพร้อมดื่ม  อย่างไรก็ตามกระบวนการพาสเจอไรซ์ที่ใช้จะทำให้ปริมาณของ Lactic acid bacteriaในนมเปรี้ยวลดจำนวนลง  จึงมีประโยชน์จากโพรไบโอติกลดลง แต่มีข้อดีคือสามารถเก็บไว้รับประทานได้นานกว่านมเปรี้ยวพร้อมดื่ม

5.นมเปรี้ยวพร้อมดื่มยูเอชที เป็นนมเปรี้ยวที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยกระบวนการยูเอชที (Ultra High Temperature : UHT)  ซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์ปลอดเชื้อทางการค้า  (commercial sterilization) คือสามารถทำลายจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสียหรือก่อโรค แต่ยังคงเหลือแบคทีเรียบางชนิดรวมทั้งสปอร์ของแบคทีเรียซึ่งสามารถทนความร้อนที่ใช้ฆ่าเชื้อได้ แต่ไม่สามารถเจริญได้ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทและออกแบบมาเพื่อบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยกระบวนการยูเอชที นมเปรี้ยวยูเอชทีบรรจุกล่อง สามารถเก็บรักษาในอุณหภูมิห้องได้เป็นระยะเวลาประมาณ 6-10 เดือน โดยไม่จำเป็นต้องแช่เย็น อย่างไรก็ตามการใช้ความร้อนที่สูงมากนี้จะทำลายแบคทีเรียทีมีอยู่ในนมเปรี้ยวทั้งหมด ทำให้เมื่อดื่มนมเปรี้ยวประเภทนี้จะไม่ได้รับประโยชน์จากโพรไบโอติก แต่มีข้อดีคือ สามารถเก็บได้นานกว่านมเปรี้ยวชนิดอื่น

 Reference

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1076/fermented-milk-%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%A7

http://elearning.psru.ac.th/courses/104/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%208/21_%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%88%208.pdf

admin

 
26/1/2562 1:25:00
 
   
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
บทความใหม่

An eight-year-old girl with chronic abdominal pain (tubular colonic duplication)

นพ. เติมพงศ์ ดำริห์ศิลป์
ผศ.พญ. พลิตถิยา สินธุเสก
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มาทำความรู้จัก Probiotics กัน

พญ. พรฑิตา เชาวลิตถวิล

ภาวะขาดน้ำในเด็ก

อ.นพ. เติมพงศ์ ดำรงห์ศิลป์

ปวดท้องมากเป็นไส้ติ่งอักเสบหรือเปล่า

พญ. สุชีรา หงษ์สกุล

 
Member Zone
username
password
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
สมาคมกุมารเวชศาสตร์ทางเดินอาหารและตับ
Thai Society of Pediatric Gastroenterology and Hepatology
สำนักงานชั่วคราว: สาขาวิชาโรคทางเดินอาหาร
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
270 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-201-1446 โทรสาร 02-201-1446
 
   
  MAP